Kategoria M (maraton) - 1.16 coeffic. - 2015r. ( z drużyny kategorii M - 15,35 coeffic.)

Kategoria C - 6.57 coefic. - 2015r.

PL 11 268269