Kategoria M (maraton) - 3,95 coeffic. - 2015r. ( z drużyny kategorii M - 15,35 coeffic.)

Kategoria C - 11,16 coefic. - 2015r.

PL 0403 12 10751